Zendesk – Professionell kundtjänst för små och stora företag

Vi är återförsäljare av Zendesks internetbaserade kundtjänst- och ärendehanteringsprogram. Zendesk gör det enkelt för ditt företag att hjälpa era kunder med deras problem och frågeställningar via epost, web, sociala media, mobiltelefon eller chat. Samtidigt är Zendesk det perfekta verktyget för de kunder som själva vill söka svar på sina frågor. Vi hjälper dig att komma igång och utbildar de personer som ska ta hand om era kundtjänstärenden. Vi kan även integrera Zendesk med ert befintliga affärssystem.

Låg kostnad

Zendesk är en molntjänst vilket bland annat innebär att du tecknar licens per användare. Det ger en låg total kostnad och god kostnadskontroll. Du slipper tänka på inköp, installation, licenser och uppgraderingar av programvara.

Flera stora företag i Sverige, däribland Ikea och SAS, använder Zendesk för att öka kvaliteten i sin kundtjänst. Med fast pris per användare erbjuder Zendesk en kostnadseffektiv kundtjänst även för små och medelstora företag. Det innebär också att du enkelt kan anpassa Zendesk till din verksamhets storlek och kundernas behov av hjälp.

Du är igång inom några dagar

Eftersom Zendesk är en molntjänst krävs inga tidsödande leveranser. Du beställer, vi konfigurerar och utbildar personal. Inom några dagar är ditt företag igång med professionell support till era kunder.

Plattformsoberoende

En av anledningarna till att vi har valt ut Zendesk är att tjänsten fungerar väldigt bra i G Suite-miljö. Zendesk är plattformsoberoende och fungerar oavsett ditt företags tekniska miljö. Det spelar ingen roll om det finns olika Windowsversioner på företaget eller om vissa av medarbetarna använder Macdatorer. Zendesk ger även stöd för smartphones så att ditt företag kan sköta supporten mobilt. Det går även att integrera Zendesk med Solve360 och MailChimp.

Integration med andra CRM-program

Zendesk fungerar ihop med andra molntjänster. All kundinformation som du matar in eller ändrar i Zendesk är tillgänglig för andra program, t.ex. CRM-system. Du slipper problemet med ouppdaterade registerposter och kan ge varje kund rätt support vid rätt tidpunkt.

Självbetjäning

Efterfrågan på självbetjäningsfunktioner ökar kontinuerligt. Många kunder tycker att den bästa hjälpen är när de själva kan söka svar på sina frågeställningar och slippa blanda in supportpersonal. Med Zendesk är det enkelt att erbjuda en kundanpassad supporttjänst där kunderna själva kan bestämma hur de vill bli hjälpta – genom personlig kontakt med er kundtjänstpersonal eller genom att själva söka svar i en FAQ med automatiserade svarsfunktioner eller välja bland artiklar som ni själva skapat.