08-636 53 10 info@onlinepartner.se

Strategikonsultation

Back Home

Vi hjälper dig hitta en riktning

Strategikonsultation

Strategi handlar om att välja en väg, riktning och ett syfte för att i ett långsiktigt perspektiv skapa konkurrensfördelar i en värld som förändras kontinuerligt. Att välja G Suite är ett strategiskt beslut som rätt använd kommer skapa oanade möjligheter att producera, kommunicera och samarbeta bättre, säkrare och mer kostnadseffektivt.

När ni vill ha en färdplan

Våra strategikonsulter är ert bollplank och samtalspartner när ni vill ha en färdplan för er resa med G Suite. Hur använder era medarbetare olika programvaror idag? Vilka datorer, mobiltelefoner, surfplattor och operativsystem används? Vi kan t ex göra en nulägesanalys av er organisations IT-miljö och hur den används.

Vi anpassar efter era behov, mål och förutsättningar

I samråd tar vi fram en rekommenderad utrullningsplan som utgår från era behov, mål och förutsättningar. Ni får en konkret bild av vilka förbättringar som G Suite kommer innebära för er och ett ovärderligt beslutsunderlag för att gå vidare med
G Suite.