08-636 53 10 info@onlinepartner.se

Optimering

Back Home

Vi integrerar Google Apps med dina befintliga system

Optimering

Google Apps ger dig obegränsade utvecklingsmöjligheter. Vi hjälper dig att integrera Google Apps med dina befintliga system, t.ex. affärssystem, för att skapa nya funktioner som ger verksamhetsförbättringar.

Maximera kraften i dina program

Vi kan maximera kraften i dina program genom att integrera Google Apps, Android- och iPhoneappar och programvara från Google Apps Marketplace. Med rätt mix av appar kan du skräddarsy ditt befintliga verksamhetssystem, eller till och med skapa ett helt nytt.

En integrerad process

Nyckeln ligger i varje användares Googlekonto som ger tillgång till inloggning med ett enda lösenord till alla system som användaren använder under arbetsdagen (s.k. single sign-on). Via en Google App eller mobilapp kan användaren från valfri dator eller mobiltelefon sköta till exempel tidrapportering, bokföring och fakturering – i en enda integrerad process.

Flexibilitet på olika plattformar

Googlekontot gör också varje användare oberoende av en viss dator eller mobiltelefon, vilket gör det möjligt att dela enheter mellan användare. Det skapar i sin tur en ökad flexibilitet och möjligheter till mer rationella inköp. Fördelarna är särskilt tydliga i organisationer med flexibel arbetskraft, som konsulter eller säsongsarbetare samt för elever i skolor.

Google Apps ♥ Microsoft Office 365

I kommuner och skolor är det vanligt att Google Apps och Microsoft Office 365 samexisterar. Google Apps används ofta i utbildningsmiljöerna medan Office 365 används inom förvaltningsenheterna. Online Partner är experter på att få båda systemen att fungera på ett optimalt sätt tillsammans.