08-636 53 10 info@onlinepartner.se

Inköp och integration

Back Home

Gör strategiskt framgångsrika inköp

Inköp och integration

G Suite ger dig obegränsade utvecklingsmöjligheter. Vi hjälper dig att integrera
G Suite med dina befintliga system, t.ex. affärssystem, för att skapa nya funktioner som ger verksamhetsförbättringar.

Rationalisera era inköpsprocesser

När ni tagit beslut om att använda G Suite öppnar ni samtidigt upp för stora möjligheter att rationalisera era inköpsprocesser. Vi kan hjälpa att optimera utväxlingen av de möjligheterna, t.ex. att integrera mobiltelefoner i din verksamhet.

Vi ser behov och hittar smidiga lösningar

Med G Suite kan kravet på stort lokalt lagringsutrymme minska eftersom allt ligger samlat på molnbaserade servrar. Samtidigt kan det uppstå behov av förbättrad bandbredd och kvalitet i internetanslutningen, t ex om användarna arbetar med stora dokument. Datorer, läsplattor eller mobiltelefoner kan delas av medarbetarna beroende på arbetssituationen med stora rationaliseringar som följd. Vi kan hjälpa dig att samordna dina strategiska inköp och ser till att allt konfigureras till en sömlös helhet för att optimera din verksamhet.

Ska ni upphandla Chromebooks? ?

När ni ska upphandla Chromebookdatorer bidrar vi med erfarenhet och kunskap så att era datorer blir optimerade efter era förutsättningar och behov.