08-636 53 10 info@onlinepartner.se

Analys

Back Home

Vi genomför nulägesanalyser

Analys

Hur använder medarbetarna på ditt företag olika program i dag? Använder de olika datorer, mobiltelefoner och operativsystem? Resan till fullt utnyttjande av G Suite (Google Apps) börjar med en nulägesanalys av ditt företags befintliga miljö och arbetssituation. I samråd med dig tar vi sedan fram en rekommenderad utrullningsplan som är baserad på dina behov och önskemål.

Vilka förbättringar kommer G Suite
kunna göra för ditt företag?

Resultatet av analysen sammanställer vi i en rapport som ger dig en färdplan för efterföljande delmoment som migrering, optimering och inköp. Du får en konkret bild av vilka förbättringar som G Suite (Google Apps) kommer att innebära för ditt företag och ett ovärderligt beslutsunderlag för att gå vidare med G Suite.