08-636 53 10 info@onlinepartner.se

Wrike

Professionell projekthantering i molnet

Online Partner är återförsäljare av Wrike – ett molnbaserad projekthanteringsprogram som bjuder in alla deltagare i en projektgrupp till en gemensam arbetsyta för effektivare planering, samarbete, diskussioner och där dokument kan delas i realtid. Wrike har tilldelats flera priser och blev 2014 utnämnd till ”Cool Vendor” in Social Software & Collaboration av Gartner. Dessutom fungerar Wrike väldigt bra i G Suite-miljö.

Låg kostnad

Wrike är en molntjänst vilket innebär att du tecknar licens per användare. Det innebär låg total kostnad och god kostnadskontroll. Du slipper tänka på inköp, installation, licenser och uppgraderingar av programvara.

Du är igång inom några dagar

Eftersom Wrike är en molntjänst krävs inga tidsödande leveranser. Du beställer, vi konfigurerar och utbildar personal. Inom några dagar är ditt företag igång med professionell support till era kunder.

Gör alla delaktiga i projekten

För projektledaren är Wrike det perfekta verktyget att kommunicera med alla som engagerade i projektet. Meddelanden och arbetsuppgifter kan skickas direkt in i Wrikes gemensamma eller individuella arbetsyta. Övergripande mål kan definieras och sedan brytas ner i individuella arbetsuppgifter och deadlines. Excel, Word, Apple och Google – i princip alla typer av dokumentformat kan integreras och delas i Wrike. Det gör det enkelt för alla inblandade att påbörja ett arbete var de än befinner sig och sedan dela detta med kollegorna i Wrike. Dokument kan delas med alla i gruppen och alla kan göra ändringar i realtid. Inga dokument behöver sparas ned på datorer utan finns alltid lätt åtkomliga i Wrike var man än befinner sig och i vilken enhet som passar bäst – dator, läsplatta eller smartphone. Även kunder och externa konsulter kan engageras i projekten via Wrike.

Alltid uppdaterad projektstatus

I Wrikes nyhetsfunktion finns alla uppdateringar om vad som händer i alla projekt. Det innebär att man kan skära ned på mailkonversationer och möten för att hålla sig uppdaterad och istället fokusera på att få saker uträttade. Scheman och grafer ger överskådlig information om projektens status. Behövs utförlig information finns en rapportgenerator som kan plocka fram detaljerad information om varje projektens framsteg.

Alla deltagare har sin egen individuella arbetsyta för att hantera sina egna arbetsuppgifter. Tydliga att-göra-listor med deadlines gör det enkelt att upprätta prioriteringslistor. Här finns även ett tidrapporteringssystem som är kopplat till varje projekt och projektbudget.

Fördelar med Wrike

  • Låg kostnad
  • Gemensamma och individuella arbetsytor
  • Fokus på öppenhet, delaktighet och samarbete
  • Molnbaserad
  • Integrerar med flera dokumentformat
  • Plattformsoberoende

Vill du veta mer om Wrike?

Vill du veta mer om Wrike? Kontakta vår expert Fredrik på telefon
070-992 76 46 eller skicka e-post till fredrik@onlinepartner.se