08-636 53 10 info@onlinepartner.se

PUL-dokumentation

Back Home

PUL-dokumentation

G Suite for Education ger oanade möjligheter att effektivisera arbetsprocesser samtidigt som det är ett kraftfullt pedagogiskt verktyg i skolmiljöer. Eftersom det är en molntjänst innebär det att färdigpaketerade funktioner levereras över Internet av Google. Skolorna låter därmed elever och pedagogisk personal få tillgång till G Suite funktioner för lagring och redigering av dokument, bilder, film och annat pedagogiskt material. Det innebär att vissa strukturerade personuppgifter kommer hanteras och behandlas av Google.

Avtalsrättslig dokumentation

Online Partner AB hjälper kommuner och skolor att ta fram dokumentation som säkerställer att ett införande av G Suite for Education inte bara tillgodoser de pedagogiska kraven utan även med hänsyn tagen till kommunens/skolans IT-infrastruktur samt legala aspekter. Särskilt fokus läggs just på integritetsaspekten för att säkerställa att användning av G Suite for Education följer svensk lagstiftning när det gäller personuppgiftsbehandling, PUL.

Riskanalys

Utöver de avtalsrättsliga och juridiska aspekterna innehåller Online Partner ABs PUL-dokumentation även en riskanalys av ett införande av G Suite for Education. Riskanalysen ger er en konkret bild av olika riskscenarion och vilka åtgärder som kan göra för att minimera risker.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Innehåller bland annat instruktioner för personuppgiftsbiträdets personuppgiftsbehandling och vilka säkerhetsåtgärder biträdet ska vidta.

Skolavtal

Vi ser till att ni har rätt avtal med Google och att processer och arkivering sker på rätt sätt.

Avtal tredjelandsöverföring

Google kan överföra personuppgifter till tredje land (USA). Vi ser till att rätt avtal upprättas för att garantera att uppgifterna behandlas på ett skyddat sätt.

Säkerhet

Administratörer har tillgång till personuppgifter. Vi ger råd och instruktioner så det sker enligt lagen föreskrivet sätt.

Raderande av uppgifter

Det finns olika tidpunkter för hur länge raderad data finns kvar innan den tas bort permanent. Vi reder ut begreppen, tidpunkterna och dokumenterar det.

Registerutdrag

I enlighet med PUL kan individer begära ut uppgifter om vad som lagras om dem. Vi ser till att ni är redo och har instruktioner för hur och vad som skall lämnas ut.

Riskanalys

En kundanpassad riskanalys som ger er en konkret bild av olika riskscenarion och färdplan över vad som behöver göras för att minimera risker.

Rådgivning

Vi bistår med strategisk rådgivning kring PUL och säkerhet.