Arbeta hos oss

Om oss

Online Partner AB är specialister på Google G Suite och är den självklara partnern för organisationer som vill använda Googles molnbaserade produktivitetsverktyg effektivt i sin verksamhet. Företaget grundades 2008 med visionen att vi skulle bli den ledande samarbetspartner för G Suite-användare bland små och stora organisationer.

Idag är vi både kunskapsledande och marknadsledande. Våra kunder finns inom små och stora företag, myndigheter, kommuner och skolor över hela Sverige. Vi har fler än 500 kunder som gått över till ett modernt och säkert arbetssätt med stora förbättringar i effektivitet, samarbete och kommunikation som resultat.

Vi är Google Cloud partner, Google Chrome Premier partner, Google Education Premier partner, Google Cloud Platform partner och även återförsäljare av Chromebox for meetings tjänster.


Fakta

Grundat 2008

Verksamma i Sverige och Norge samt i Europa via Delling Cloud

17 medarbetare

Omsättning 2019: 48 MSEK

Ägare: Fredrik Linnander


Våra kontor

Stockholm Malmö Alingsås

Huvudkontet finns i Västberga, Stockholm och vi har även kontor i Malmö och

i Alingsås där vår Norska verksamhet också utgår ifrån.Bli en av oss!

Vi söker alltid dig som har det där lilla extra som stärker upp vårt team av duktiga medarbetare. Se här nedan om någon av tjänsterna vi söker passar dig. Annars kan du alltid skicka en spontanansökan till rekrytering@onlinepartner.se.

Vad har vi att erbjuda?

Vi erbjuder en öppen och familjär arbetsplats, med engagerade medarbetare som trivs med frihet under ansvar. Hos oss får du jobba med de främsta specialisterna inom Googles molnbaserade verktyg och du har stora möjligheter att utvecklas inom just ditt kunskapsområde.

Vi vill självklart att våra medarbetare skall utvecklas här hos oss. Google erbjuder många olika typer av utbildningar som vi uppmuntrar våra medarbetare att genomföra. Eftersom vi är Partner med Google kräver Google att vi genomför särskilda utbildningar och certifieringar för att vi ska få behålla vår status som Partner och för att uppnå nya partnernivåer. Våra medarbetare får i dialog med närmaste chef komma fram till vilka utbildningar som är prioriterade att genomföra.

Alla medarbetare besitter olika grader av kompetens, och vi vinner mycket av att lära av varandra när tillfälle ges. Kunskapsutbyte mellan arbetskollegor är av stor vikt för att öka kompetensen. Därför är det viktigt att du är öppen för bli coachad av dina kollegor och även att du själv bidrar med dina kunskaper till dina kollegor. Om det finns behov av externa utbildningar, förs det en dialog mellan medarbetare och närmaste chef.

Kulturen hos Online Partner

Vi som arbetar på Online Partner är ett sammansvetsat gäng som brinner för våra arbetsuppgifter och att hjälpa våra kunder att bli ännu bättre. Vi tror att vi som arbetar här på Online Partner blir bättre av att samverka med varandra och göra saker ihop – att vi är bättre tillsammans, än som enskilda individer.

Vi tror dessutom att vi alla vill vara bra, både för oss själva och för andra. Det handlar ytterst om att skapa rätt förutsättningar för att kunna bli bra. Vi tror att bra struktur, tydliga processer, effektiva verktyg och god ordning och reda är grundläggande förutsättningar för att kunna verka och arbeta fokuserat och produktivt – och i slutänden kunna bli bättre, både som individ och som företag. Vi värdesätter engagemang högt och tror på frihet under ansvar.

Avdelningar

Utveckling

Vad är de främsta uppgifterna för våra utvecklare? Vår utvecklingsavdelning arbetar med olika projekt inom automation, systemutveckling och verksamhetsutveckling med hjälp av Googles tjänster och API:er.

Avdelningens medarbetare är fullstack/systemutvecklare med specialistkunskaper inom Googles ekosystem, molnplattform och API:er samt design, arkitektur och utveckling av tillägg och applikationer för G Suite, system samt verktyg för webben, servermiljöer och Chrome.

Våra utvecklare arbetar med följande språk, ramverk, plattformar och verktyg i det dagliga arbetet: Python, JavaScript, Nodejs, Google Apps Script, Bash, Linux, Google Cloud Platform, Google App Engine, Vue.js, Google Cloud Datastore (NoSQL), Firebase, Google Cloud SQL, Google Compute Engine, Google Cloud Storage, Google Cloud Functions, Google BigQuery, Google Chrome Apps, Google Chrome Extensions, Material Design och G Suite.

Support

Vår supportavdelning sitter som spindeln i nätet med stor kännedom och kunskap om företagets verksamhet, produkter och tjänster. Våra supportagenter har ett drivet och engagerat arbetssätt och genomför arbetsuppgifterna med stor noggrannhet. Supportavdelningen tar emot i princip alla inkommande samtal och hanterar information i flera olika system. De sätter kunden i centrum och är skickliga kommunikatörer i tal och skrift och kan snabbt och professionellt bemöta våra kunders förfrågningar och problem genom flera olika verktyg såsom mail, telefoni och chat.

Supportavdelningens arbete innefattar även administrativa uppgifter som t ex uppdatering av kundrelaterad information i olika system/programvaror, fakturafrågor, licenshantering och skriftlig dokumentation samt aktivt deltagande i förbättringsarbete av rutiner och processer.

Leverans

Känner du igen dig i att vara pedagogisk och duktig på att lära ut? Vår leveransavdelning ansvarar för några av de mest kritiska och viktigaste delarna i mötet med våra kunder – att säkerställa högsta kvalitet i det vi levererar till våra kunder. Kunden ska alltid få det som har beställts, inom rätt tid och till det pris som överenskommits.

Vår leverans omfattar i huvudsak tre områden:

  • Teknisk konsultation och rådgivning inom Googles molntjänster, t ex implementering av G Suite i uppdragsgivarens organisation och migrering av data från Office till G Suite.
  • Utbildning inom Googles molntjänster, t ex G Suite för användare, administratörer och ledningsgrupper inom företag, kommuner och skolor.
  • Uppsättning av licenser för användare och administratörer samt Googlerelaterad hårdvara, t ex Chromebooks, men även PC och tillhörande utrustning.

Leveransprocessen kan ibland vara lång och komplicerad, något som ställer höga krav på våra medarbetare. De är kvalitetsmedvetna med ett starkt driv att ta eget ansvar och att ständigt ha kunden i fokus. De har ett gott ordningssinne och god administrativ förmåga. Deras arbetssätt bidrar till ständiga förbättringar av leveransprocesserna.

Försäljning

Gillar du att ha ansvar och vara delaktig från start till slut? Våra försäljare är specialister inom försäljning till kommuner och skolor samt företag och organisationer. Deras huvudsakliga uppgift är att säkerställa att företagets försäljningsmål uppfylls samt hanterar och ansvarar för kontakter och förhandlingar med nya och befintliga kunder. De bidrar även med att planera och definiera företagets försäljningsmål till olika målgrupper och till att utveckla och implementera struktur och rutiner för Online Partners försäljningsprocesser.
Marknadskommunikation

Online Partners marknadsavdelnings huvudsakliga uppgift är att utveckla marknadskännedom om Online Partners varumärken (brand awareness) samt generera leads till nya kunder. Avdelningen definierar mål och  strategier samt utformar kampanjer, erbjudanden mm.

Ekonomi

Online partners ekonomiavdelning är dels en kontrollfunktion som följer regler och uppfyller krav från myndigheter, dels en strategisk rådgivare till företagets ledning samt även stöd till företagets övriga funktioner och avdelningar.

Ekonomiavdelningen ansvarar bl a för ekonomisk redovisning, budgetering och bokslut, fakturering, utbetalningar och inbetalningar samt lönehantering. Fokus ligger bl a på att optimera kassaflöde och att i övrigt vara punktlig och att förse företagsledningen med tillförlitlig information. Avdelningens medarbetare arbetar aktivt för att utveckla rutiner och arbetsmetoder som frigör tid till andra prioriterade uppgifter. Visma.net är det huvudsakliga verkyget men även andra verktyg används i det dagliga arbetet.

HR-Avdelningen

HR-avdelningen arbetar såväl administrativt, operativt som strategiskt ur ett brett HR-perspektiv. Avdelningen säkerställer att allt administrativt HR-arbete fungerar löpande t.ex. anställningsunderlag, pension, försäkring, HR-statistik/nyckeltal och lön m.m. Detta innefattar också ansvar för policys och personalhandbok. HR-avdelningen fungerar även som operativt stöd åt ledningen i frågor som handlar om allt från arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet till konflikthantering. 

HR-avdelningens strategiska roll handlar om att säkra tillgången på den nyckelkompetens som behövs för att företaget ska nå sina affärsmål. Här ingår att utarbeta processer för att attrahera, behålla, utveckla och engagera duktiga medarbetare

Fler skäl att arbeta hos oss

Vi söker alltid efter dig som har det där lilla extra som kan stärka upp vårt team av duktiga medarbetare och som gör att vi tillsammans kan bli ännu bättre.

Vi erbjuder en öppen och familjär arbetsplats, med engagerade medarbetare som trivs med frihet under ansvar. Hos oss får du jobba med de främsta specialisterna inom Googles molnbaserade verktyg och du har stora möjligheter att utvecklas inom just ditt kunskapsområde.

Flexibla arbetstider

Vi tillämpar flexibel arbetstid mellan 8:00-9:00, samt 17:00-18:00. Hemarbete kan även ske vid tillfälle, efter överenskommelse med närmaste chef.

Tjänstepension & Sjukvårdsförsäkring

Utöver vanlig lön, får varje medarbetare 4,5% av sin bruttolön avsatt i en tjänstepension. Vi samarbetar med SEB.

Samtliga medarbetare inom Online Partner omfattas även av en grupplivförsäkring samt sjukvårdsförsäkringen Trygg Hälsa. Försäkringen ger tillgång till privata sjukvårdsalternativ.

Personlig utveckling

Vi vill självklart att våra medarbetare skall utvecklas här hos oss. Google erbjuder många olika typer av utbildningar som vi uppmuntrar våra medarbetare att genomföra. Eftersom vi är Partner med Google kräver Google att vi genomför särskilda utbildningar och certifieringar för att vi ska få behålla vår status som Partner och för att uppnå nya partnernivåer. Våra medarbetare får i dialog med närmaste chef komma fram till vilka utbildningar som är prioriterade att genomföra. Alla medarbetare besitter olika grader av kompetens, och vi vinner mycket av att lära av varandra när tillfälle ges. Kunskapsutbyte mellan arbetskollegor är av stor vikt för att öka kompetensen. Därför är det viktigt att du är öppen för bli coachad av dina kollegor och även att du själv bidrar med dina kunskaper till dina kollegor. Om det finns behov av externa utbildningar, förs det en dialog mellan medarbetare och närmaste chef.

Friskvårdsbidrag

Det är viktigt att våra anställda mår bra och ett steg på vägen är regelbunden fysisk aktivitet. Det bidrar till personlig hälsa och välmående men också till att upprätthålla en god arbetsprestation på jobbet. Online Partner sponsrar varje medarbetare med ett friskvårdsbidrag om 3 000 kr per kalenderår. (2019)