Befintliga kunder

Här kommer ni få läsa om ett handfull av kunder vi hjälper idag för att ge er en inblick på värdet av G Suite och våra egna appar.

Team Olivia – E-postlösning självfinansierad i en organisation med 11 000 medarbetare

Större delen av alla medarbetarna på Team Olivia saknade effektiva kommunikationsverktyg och de lokala bolagen inom koncernen hade svårigheter att få ut information till alla medarbetare. 

Införandet av G Suite har varit framgångsrik ur flera avseenden. Online Partner anpassade sig till organisationen. Team Olivia har nu en bred lösning som skapar produktivitet och effektiv kommunikation. Projektet är självfinansierat mycket tack vara att man slipper tungrodda, komplicerade och kostnadskrävande IT-system.

Läs mer här

Byängsskolan – halverade kostnaden för hårdvara

Byängsskolan räknade på vad det kostade att befinna sig i en fel datormiljö. De kom fram till att det inte längre gick att motivera att ha kvar PC och iPads i skolverksamheten. Införandet av Chromebooks innebär lägre kostnader för hårdvaran under enhetens livslängd. TCO, total cost of ownership beräknas vara åtminstone 50 % lägre.

Läs mer här


Kontakta oss idag!

Vill du vet mer om G Suite for Education med Online Partner som licensombud?

Fyll i formuläret eller kontakta oss på info@onlinepartner.se eller tel: 08-42 00 04 00.

Säffle Kommun – löste lärarbristen inom moderna språk med fjärrundervisning

När det blev obligatoriskt att bedriva undervisning i moderna språk redan från årskurs 6 blev det svårt för Säffle kommun att kunna erbjuda eleverna detta. Det var brist på språklärare och samtidigt svårt att rekrytera lärare som kunde åka runt till kommunens glesbygdsskolor. Tillsammans tog vi fram en genomtänkt plan för fjärrundervisning som erbjöd god kvalite på undervisningen samtidigt som vi kunde överbrygga problemen med de långa avstånden samt lärarbristen.

Läs mer här

Mer på köpet när du använder oss om licensombud för G Suite

Online Partner AB tillhandahåller alla licenser som har med G Suite att göra. Att köpa G Suite licenser genom oss kostar inget extra och det tillkommer inga ytterligare förpliktelser. Den stora skillnaden är att ni får mycket mer för pengarna hos Online Partner AB. Ni betalar enligt Googles listpriser. Inga påslag. Inga dolda kostnader. Vår kunskap får ni på köpet. Ni får dessutom tillgång till alla våra egenutvecklade appar som levererar mervärde för användare av G Suite.

Vi håller koll på era licensavtal och gör en årlig avstämning när licenserna ska förnyas så att eventuella ändringar kan göras i god tid innan den nya avtalsperioden träder i kraft. Vi arbetar aktivt för att optimera användningen av era licenser så att ni har rätt typ och antal licenser.

Tack vare vår höga kunskaps- och ambitionsnivå uppnår vi maximal nyttjandegrad på våra kunders licenser – 99 % är aktiva och används.

Uppgradera G Suite for Education till Enterprise – Avancerade funktioner för distansundervisning, säkerhet och analys

En uppgradering till G Suite Enterprise for Education innebär att du som är ansvarig för domänen får en omfattande verktygslåda för att hantera hela organisationen. Premiumverktyg för förbättrad säkerhet och datakontroll samt en mängd olika undervisningsverktyg till lärarna,  plagiatrapporter och kommunikationsverktyg för distansundervisning i Meets.

Läs mer om G Suite for Education till Enterprise här.