fbpx

Befintliga kunder

Här kommer ni få läsa om ett handfull av kunder vi hjälper idag för att ge er en inblick på värdet av Google Workspace och våra egna appar.

Team Olivia – E-postlösning självfinansierad i en organisation med 11 000 medarbetare

Större delen av alla medarbetarna på Team Olivia saknade effektiva kommunikationsverktyg och de lokala bolagen inom koncernen hade svårigheter att få ut information till alla medarbetare. 

Införandet av Google Workspace har varit framgångsrik ur flera avseenden. Online Partner anpassade sig till organisationen. Team Olivia har nu en bred lösning som skapar produktivitet och effektiv kommunikation. Projektet är självfinansierat mycket tack vara att man slipper tungrodda, komplicerade och kostnadskrävande IT-system.

Läs mer här
Byängsskolan – halverade kostnaden för hårdvara

Byängsskolan räknade på vad det kostade att befinna sig i en fel datormiljö. De kom fram till att det inte längre gick att motivera att ha kvar PC och iPads i skolverksamheten. Införandet av Chromebooks innebär lägre kostnader för hårdvaran under enhetens livslängd. TCO, total cost of ownership beräknas vara åtminstone 50 % lägre.

Läs mer här


Kontakta oss idag!

Vill du vet mer om Google Workspace med Online Partner som licensombud?

Fyll i formuläret eller kontakta oss på info@onlinepartner.se eller tel: 08-42 00 04 00.

Säffle Kommun – löste lärarbristen inom moderna språk med fjärrundervisning

När det blev obligatoriskt att bedriva undervisning i moderna språk redan från årskurs 6 blev det svårt för Säffle kommun att kunna erbjuda eleverna detta. Det var brist på språklärare och samtidigt svårt att rekrytera lärare som kunde åka runt till kommunens glesbygdsskolor. Tillsammans tog vi fram en genomtänkt plan för fjärrundervisning som erbjöd god kvalite på undervisningen samtidigt som vi kunde överbrygga problemen med de långa avstånden samt lärarbristen.

Läs mer här