Påbyggnadsutbildning – Skola G Suite

Verklighetsanpassad utbildning

Påbyggnadskursen vänder sig till alla som redan använder de grundläggande verktygen i G Suite i sitt dagliga arbete. Efter utbildningen är deltagarna redo att effektivisera sitt användande av G Suite i klassrummet. Vi lär ut grunderna i Google Meet, Keep, Sites, Formulär och Classroom. Kursdeltagarna bör ha gått, eller ha kunskaper motsvarande, vår grundkurs.

Effektivisera arbetet i klassrummet

Verktygen från grundutbildningen är ett steg mot en effektivare klassrumsvardag men det finns så mycket mer att göra! Erfarna utbildare guidar deltagarna till förståelse för hur de resterande verktygen i G Suite på ett bra sätt ökar möjligheterna till kommunikation, formativ bedömning och effektivisering men framför allt hur verktygen hänger ihop. På vilket sätt kan Keep stötta uppsatsprocessen? Hur fungerar Google Classroom och hur använder man formulär som ett verktyg i den miljön? De frågorna, och många andra, besvaras under en mycket kvalitativ halvdag.

Kontakta oss idag!

Vill du veta mer om vår påbyggnadsutbildning för skolor?  Du når oss på info@onlinepartner.se eller tel: 08-42 00 04 00.

Hos oss eller hos er?

Vi genomför våra utbildningar på plats i era lokaler. Det finns även möjlighet att använda våra egna utbildningslokaler hos oss. All utbildning sker online i G Suite och kursdeltagarna använder sina egna datorer. Kursmaterialet läggs upp som Googledokument och finns på så vis tillgängligt för deltagarna via deras Googlekonton även efter avslutad utbildning. Utbildningen är 4 timmar lång och lämpar sig för en grupp på max 20 personer.

Innefattar grunderna i:

  • Google Meet
  • Keep
  • Sites
  • Formulär
  • Classroom