ChromEx

Provapp för Chromebooks

ChromEx är en digital applikation för olika typer av kunskapsutvärdering i skolor, t ex prov, läxförhör, examinationer och nationella prov. Applikationen är utvecklad av Online Partner AB – Sveriges ledande specialister på G Suite. Vi är det enda företaget som är helt inriktad på att hjälpa kommuner, skolor, företag och organisationer att använda G Suite istället för dyra och problemtyngda IT-lösningar.