Befintliga kunder

Här kommer ni få läsa om ett handfull av kunder vi hjälper idag för att ge er en inblick på värdet av G Suite och våra egna appar som är framtagna just för skolor!

Behovsanpassade paket

Nybörjare eller erfaren användare – vi anpassar paketen efter era behov. Är du ansvarig för att administrera G Suite hjälper vi dig med allt du behöver veta för att hantera användare, enheter och data på ett säkert och enkelt sätt. Det krävs inga djupa förkunskaper i IT – administrationen är enkel och intuitiv. Online Partners utbildar lärare och skolpersonal om G Suits olika verktyg och hur ni ska använda dem för att maximera det pedagogiska arbetet och det kollegiala samarbetet.

Kostnadsfria appar till skolor

Alla skolor som väljer Online Partner som leverantör av skolans Google licenser och Chrome Education licenser (Chrome Education Upgrades, Upgrade for Meetings subscription license, G Suite Enterprise for Education), får helt kostnadsfritt använda våra framgångsrika, egenutvecklade appar ChromEx och Urkund for G Suite.

Byängsskolan – halverade kostnaden för hårdvara

Byängsskolan räknade på vad det kostade att befinna sig i en fel datormiljö. De kom fram till att det inte längre gick att motivera att ha kvar PC och iPads i skolverksamheten. Införandet av Chromebooks innebär lägre kostnader för hårdvaran under enhetens livslängd. TCO, total cost of ownership beräknas vara åtminstone 50 % lägre.

Läs mer här


Kontakta oss idag!

Vill du vet mer om G Suite for Education med Online Partner som licensombud?

Fyll i formuläret eller kontakta oss på info@onlinepartner.se eller tel: 08-42 00 04 00.

Säffle Kommun – löste lärarbristen inom moderna språk med fjärrundervisning

När det blev obligatoriskt att bedriva undervisning i moderna språk redan från årskurs 6 blev det svårt för Säffle kommun att kunna erbjuda eleverna detta. Det var brist på språklärare och samtidigt svårt att rekrytera lärare som kunde åka runt till kommunens glesbygdsskolor. Tillsammans tog vi fram en genomtänkt plan för fjärrundervisning som erbjöd god kvalite på undervisningen samtidigt som vi kunde överbrygga problemen med de långa avstånden samt lärarbristen.

Läs mer här