Supportavtal för företag
Personligt engagemang och expertkunskap

Vi är experter på G Suite och vår support hjälper dagligen våra kunder med att få ut det bästa av G Suite och Google. Via vår support och dess kanaler erbjuds alltid en personlig kontakt samt unika kunskaper och erfarenheter om hur ni på bästa sätt använder G Suite. Vårt mål är att hjälpa er att maximera användningen av funktionerna i er G Suitedomän och vi ger oss in förrän ni är nöjda.

Supportavtal slutanvändare

Supportavtal Slutanvändare riktar sig till företag som värdesätter att slutanvändarna i G Suite-domänen har tillgång till support under ordinarie kontorstid, 09:00 – 17:00. Vi hjälper till med felsökning och ger information om hur användarna själva kan avhjälpa fel eller upplevda fel. Vi ger användarstöd för produktivitetsverktygen inom G Suite och förklarar hur de kan och bör användas.

Supportärenden registreras i vårt kundhanteringssystem, Zendesk och vi använder telefon, chatt och mail i kontakten med slutanvändarna. Inom två kontorstimmar får slutanvändaren bekräftelse på att vi mottagit supportärendet och inom åtta kontorstimmar påbörjas felavhjälpning.

Supportavtal Slutanvändare är kopplat till slutanvändarens konto i G Suitedomänen och kan bara användas av kontoinnehavaren.

Supportavtal Slutanvändare mån-fre 9-17
Pris/användare: 50:-/månad 


Supportavtal systemadministratör

Riktar sig till ett begränsat antal personer inom ett företag. Det handlar i första hand om IT-ansvariga, medarbetare på IT-avdelningar, samt även andra personer som har administratörsbehörighet för G Suitedomänen och Chrome-enheter. Vi ger kvalificerad support i ärenden som oftast är mer tids- och kunskapskrävande än de vi möts av från slutanvändare. Vår support omfattar i huvudsak domänkontots organisationsstruktur och inställningar för användarkonton, grupper, säkerhet, Chrome-enheter, mobila enheter och Admin API.

Vi ger personlig support under ordinarie kontorstid 09:00 – 17:00. Samtliga ärenden hanteras via vårt kundhanteringssystem Zendesk med hjälp av telefon, chatt eller mail. Vid behov gör vi även konfigurationer på distans i t ex domänen och Chrome-enheter. Inom två kontorstimmar bekräftar vi att supportärendet tagits emot av oss och inom åtta kontorstimmar påbörjas felavhjälpning. Pris är per namngiven administratör.

Supportavtal Systemadministratör mån-fre 9-17

Pris/användare: 500:-/månad


Kontakta oss idag!

Vill du veta mer om våra supportavtal? Du når oss på info@onlinepartner.se eller tel:

08-42 00 04 00
Online Partner – Sveriges främsta Google-specialister

Online Partner är Sveriges främsta Google-specialister. I över 8 år har vi varit certifierad partner till Google och har utvecklat en gedigen – till snudd på unik – kompetens kring Googles arbetsverktyg och cloudlösningar. Online Partner arbetar inom affärsområdena Google Cloud och Education, där G Suite, Chrome och Cloud Platform ingår. Online Partners medarbetare utbildas och certifieras kontinuerligt i samarbete med Google för att upprätthålla högsta möjliga kompetensnivå.


Våra certifieringar omfattar bland annat:

Google Certified Professional – Cloud Architect
Google Certified Associate – G Suite Administrator
Google Certified Educator 1 + 2
Google Certified Trainer
Google Certified Innovator