Distansundervisning med G Suite for Education

Här samlar vi material och länkar kring distansundervisning med G Suite for Education. Sidan uppdateras löpande.Håll lektion online med Classroom och MeetAtt tänka på när du deltar i onlineutbildning


Guide: Bjud in externa personer till videomöte i Google Meet

https://docs.google.com/document/d/1ux5gy600HNvyw9oWnE6lviRwnrqQRR7lgsrTsuosHfETest: av mobila enheter för att dela skärm in i Google MeetChromEx

Använd Hangouts Meet som resurs i ChromExChromEx

Use Hangouts Meet as a  resurce in ChromEx