Online Partners Avtal

Vi erbjuder våra kunder fler alternativ avseende avtalsrelationen som styr vår leverans av tjänster och produkter. Standardförfarandet är våra Allmänna villkor som avser leverans av produkt, tjänst och/ eller supporttjänster alternativt villkoren avseende tjänster och mjukvaror som gäller tjänster som vi återförsäljer (t ex Google, Zendesk) eller utvecklar själva. Dessa avtal träder i kraft genom accept av offert eller nyttjande av våra tjänster. Det avser även nedan Personuppgiftsbiträdesavtal och kompletteras med tjänsteunik specifikation över den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

FÖR FÖRETAG

Allmänna villkor för leverans av produkt, tjänst och support

Allmänna Villkor | Ladda ner
Bilaga 1, Personuppgiftbiträdesavtal | Ladda ner

Allmänna villkor för konsulttjänster, hårdvara, Zendesk, Google-licenser

Allmänna Villkor för Tjänster och Mjukvaror | Ladda ner
Bilaga 1, Personuppgiftbiträdesavtal | Ladda ner

FÖR SKOLA

Allmänna villkor för leverans av produkt, tjänst och support

Allmänna Villkor | Ladda ner
Bilaga 1, Personuppgiftbiträdesavtal | Ladda ner

Allmänna villkor för konsulttjänster, hårdvara, Zendesk, Google-licenser

Allmänna Villkor för Tjänster och Mjukvaror | Ladda ner
Bilaga 1, Personuppgiftbiträdesavtal | Ladda ner

FÖR KOMMUN & LANDSTING

Vi har underlättat genom att fylla i SKLs mallar för biträdesavtal och behandlingsbeskrivningar.

Avtalen är:

Allmänna Villkor för Tjänster och Mjukvaror | Ladda ner
Online Partners SKL Personuppgiftsbiträdesavtal | Ladda ner (Förifyllt Microsoft Word)

Ladda ner och fyll i era uppgifter i personuppgiftsbiträdesavtalet och komplettera med aktuella tjänstespecifikation här nedan för ChromEx och/eller Urkund for G Suite.

Tjänsteunik specifikation av våra appar ChromEx & Urkund for G Suite

ChromEx

ChromEx
Instruktion
ChromEx privacy policy

Urkund for G Suite

Urkund for G Suite
Instruktion
Urkund Privacy Policy

KUNDUNIKA AVTAL

Vi är även öppna för de kunder som har egna huvud- och biträdesavtal och som istället vill använda dessa. Kontakta din kontaktperson på Online Partner så hjälper vi dig.

Skicka två påskrivna avtal till:


Online Partner AB
Västberga Allé 60
26 30, Hägersten

Samt bifoga returkuvert eller information kring vart ni önskar att vi skickar de påskrivna avtalen.